home werking kalender geloofsdoos visie liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 MOOIE TEKSTEN

 Gebed bij de voca's

 Bezinningsteksten

 Vormselkaartjes

 

 

 

 

 


 

.: BEZINNINGSTEKSTEN:.

Om even stil te vallen...

 


Wat wil ik eigenlijk ?
Het leven kies je niet,
je krijgt het gratis, om te ervaren
hoe groots de schepping is,
en om er iets aan toe te voegen : jezelf !
Wat een geschenk !
Je lichaam om te zien, te horen, te smaken,
te ruiken, te tasten.
Je levensgevoel om blij, droevig,
angstig, kwaad te zijn.
Je creativiteit om te verbeelden,
te denken, te onderscheiden.
Je levenswil om te verlangen,
te scheppen, lief te hebben.
Je bewustzijn om wakker te zijn.
Maak je die krachten los ?
Je kan groeien tot een liefdevol mens.
Je kan groeien
tot een verantwoordelijk mens.
Leven is jouw keuze !De Geest (Piet Thomas)
Niemand heeft me ooit gezien
en toch woon ik in je wensen,
in je dromen, in je werk,
in al wat je denkt en doet.

Groter dan je hart ben ik.
Als je goedheid vindt en liefde,
dan ben ik heel dicht bij jou,
dichter dan je ooit vermoedt.

Klaag je dat je mij niet echt
als aanwezig aan kunt voelen ?
dat ik, als je bidt tot mij,
ben als een weerbarstig woord ?

Zoek de stilte dan en zwijg.
Onverwachts wordt je geschonken
wat je nooit te vinden dacht.
Alles wat je stoort valt weg.

Ik geef je gedachten in
waar je nooit was opgekomen.
Zwak en zondig is de mens
tot hij in mijn kracht herleeft.

Tot hij in wat Christus deed
troost en vrede heeft gevonden,
tot hij goed en wel beseft
wie voor hem geleden heeft,

wie voor hem gestorven is,
en de dood heeft overwonnen,
tot hij de genade ontvangt
die hem nieuwe kansen geeft.

Daarom ben ik als het licht
dat wat duister is verheldert,
als het vuur dat niet verzengt
maar het kilste ijs ontdooit.

Zuivering voor wat besmet is,
water ben ik voor wat dor is,
leniging voor wie gewond is.
Alles wordt in mij voltooid.

Niemand heeft mij ooit gezien.
Alhoewel ik ben verborgen,
ben ik dichter dan je denkt.
Zo nabij zijn mensen nooit.Gevormd worden
Gevormd worden betekent :
op eigen benen leren staan,
elkaar helpen waar het kan met goede raad,
op je eigen manier,
dan is God niet ver.

Gevormd worden betekent :
tijd maken voor God,
je hart openen voor God.

Gevormd worden betekent :
in Jezus’ geest mee bouwen aan een stad van vrede,
waar anderen belangrijker zijn dan jezelf.

Gevormd worden betekent :
openstaan voor wie eenzaam is,
mensen blij maken,
ze verwarmen met een glimlach, met een fijn gebaar.
Dan wordt God opnieuw geboren en straalt Zijn licht in ons hart.

 

Uit de vormselviering van 2016
Bij de voorbereiding op de naamopgave, hebben deze jongens en meisjes zelf een gebedje geschreven. Met die woorden willen we nu bidden:

Wij bidden voor alle kinderen die gevormd worden. Om geluk en vele mooie ankermomenten in het leven. Help ons om de scherpe kantjes af te ronden en meer en meer mens te worden zoals God van ons verwacht: een goed mens, een vriend van iedereen. Laten we bidden.

Wij bidden voor hen die we moeten missen: voor de opa die grappen maakte, de oma die altijd zo lief voor ons was, voor alle mensen die we er vandaag zo graag bij hadden gewild. Dat God hierboven altijd goed voor alle gestorven mensen mag zorgen. Laten we bidden.


Gebed geschreven door enkele vormelingen in 2016
Met uw ogen, God, kan ik alle dingen zien.
Met uw oren, God, kan ik alle dingen horen.
Met uw mond, God, kan ik spreken, zingen, bidden.
Met uw hart, God, kan ik iedereen graag zien.
Dank U, lieve God, dat U ons hebt geschapen.
Dank U voor de aarde en de dieren.
Dank U omdat je mij steunt, omdat ik gezond ben, omdat ik mijn vormsel mag doen.
Dank u, God, voor uw kracht. Amen.