home visie kalender geloofsdoos bezinning liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 W & I

 Parochiaal verankerd

 Organisatie

 Inschrijving

 Contactavond

 

 

 

 


 

.: UITNODIGING CONTACTAVOND VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE 2024:.

Geachte ouders,

Wanneer u interesse hebt voor het vormselgebeuren kan u uw zoon of dochter aanmelden voor het vormsel in de kerk van Wachtebeke. Dit vindt plaats op zondag 28 april 2024 om 11u. Een weekje eerder kan je aansluiten bij de viering met zegening van de jeugd. Aanmelden doet u via het aanmeldingsformulier

Daarmee laat u ons weten interesse te hebben voor het christelijk ritueel. Maar dit is nog geen echte inschrijving.
Graag geven wij u verder informatie over hoe de inschrijving nu moet gebeuren.

Contactavond op 21 september 2023
Op die avond gaan wij verder in op de viering met zegening en het vormsel en de voorbereiding ervan en hoort u hoe de inschrijving verder verloopt. U krijgt ook de mogelijkheid om te kiezen voor de viering met zegening van de jeugd. Dit vergt een minimale voorbereiding. Op deze avond verwachten we zowel de ouders als de vormelingen zelf. U krijgt een overzicht van het catecheseprogramma en wij verzamelen gegevens die ons mogelijk maken om catechesegroepjes in te delen.  Uw aanwezigheid is dus echt nodig.

Definitieve inschrijving
Dit gebeurt in een persoonlijk gesprek bij de catechist tijdens een ontbijtmoment in de kerk op 24 september 2023 voor de catecheseviering waarin u eveneens verwacht bent (aanwezig vanaf 10u).
Voor deze inschrijving brengt u ook het inschrijvingsgeld (30 euro), het paspoort van een christen (dat je kind kreeg bij de eerste communie) en de doopgegevens (plaats en datum van doopsel van uw kind) mee.

Met vriendelijke groeten,                                            

Petra Mussche, pastoraalcoördinator                                             
namens de parochieploeg en alle catecheten.


.