home werking kalender geloofsdoos visie liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 MOOIE TEKSTEN

 Gebed bij de voca's

 Bezinningsteksten

 Vormselkaartjes

 

 

 

 

 


 

.: GEBED BIJ DE VOCA'S:.

Tijdens de vormselvoorbereiding spreken we vaak OVER God.
Toch draait geloven in de eerste plaats rond de persoonlijke relatie die men opbouwt met God.
Daarom eindigt elke voca met een gebed, waarin we proberen om te praten MET God.

Hieronder vind je een overzicht van passende gebeden bij elke voca.

 

 

Bij voca : Op zoek naar de schat

Lieve Jezus,
we zijn samen op zoek gaan naar uw schat.
Het is een schat
die we ons hele leven lang willen bewaren
en die we alleen bij Jouw Vader kunnen vinden.
Samen met onze vrienden en catechisten
zullen we ons best doen om een stukje van Gods wil,
van Zijn Rijk op aarde waar te maken.
Wij vragen U, Jezus,
help ons,
onze ouders, de catechisten
en alle mensen
om de juiste weg naar de schat te vinden.
Amen.Bij voca : Tov !

Vader God,
U schiep duizenden soorten bloemen.
We vinden ze allemaal mooi.
Van niet één soort zeggen we :
“Die had anders moeten zijn”.
Van mensen zeggen we dat vaak wel.
Wij vragen U,
leer ons van mensen te houden
zoals ze zijn.
Welke kleur en gewoonte ze ook hebben.
Amen.Vader, Jij bent als een pottenbakker
die met grote zorg zijn kleipotten vormt.
Jij hebt met groot vakmanschap gemaakt.
Vader, zonder uw adem kunnen wij niet leven en zijn we slechts dode gestalten.
Wij vragen U, stort uw Geest in ons,
opdat we zouden vertrouwen,
opdat we zouden geloven,
opdat we zouden verwonderen,
opdat we zouden respecteren,
opdat we zouden vergeven,
opdat we ons geborgen zouden weten,
opdat we niet meer alleen zouden zijn,
opdat we liefde zouden voelen en geven,
opdat we zouden LEVEN.God,
jouw schepping leeft in mij.
Ik wil voelen, denken, scheppen,
ik wil groeien, ik wil vruchtbaar zijn.
Ik wil jouw geschenk voltooien,
en leven naar jouw goddelijk beeld.Psalm aan de nieuwe mens (Uit Peru)
Jou Heer, vragen wij
laat ons zingen tot die nieuwe mens
die opgroeit uit de hoop
die in zijn verdriet toch al zijn
verwachtingen voeding geeft
die vers bloed voert in dode aderen
die vrijheid herbergt achter zijn tralies.
Jou Heer, vragen wij
laat ons zingen tot die nieuwe mens,
die niet berust in zijn ellende, die zoekt,
vraagt, strijdt en denkt, die weet dat liefde een tastend rondgaan is waarbij je
je onschuld voor anderen op het spel zet.
Jou Heer, vragen wij
laat ons zingen tot die nieuwe mens
die nooit een volledig mens kan zijn
zolang er mensen zijn
die anderen uit angst onderdrukken.
Mogen zij leren dat vrij zijn geen droom is
maar een vuur dat tegen de wind in
werd ontstoken.Bij voca : Ik geloof…

God, Jij riep Abraham en beloofde een groot nageslacht.
Je riep hem om op weg te gaan naar het beloofde land.
Abraham geloofde zonder te begrijpen en deed wat Je vroeg.
Je zegende hem en zijn nageslacht en sloot met hem een Verbond.

God, Jij riep ook Noach en beloofde hem een toekomst ondanks de ellende.
Je riep hem om mensen en dieren van de overstroming te redden.
Noach geloofde zonder te begrijpen en deed wat je vroeg.
Je zegende hem en zijn familie en sloot met hem een Verbond.

God, Jij riep Mozes en beloofde hem bevrijding uit onderdrukking.
Je riep hem om Jouw volk uit Egypte te bevrijden.
Mozes geloofde zonder te begrijpen en deed wat Je vroeg.
Je zegende hem en Jouw volk en sloot met hen een verbond.

God, Jij riep ook Jezus en beloofde Hem Jouw vaderliefde.
Je riep Hem om Jouw boodschap op aarde te verkondigen.
Jezus geloofde en deed wat Je vroeg.
Je zegende Hem en Zijn leerlingen en sloot met alle mensen een verbond.

God, Jij roept ook ons, vormelingen en belooft dat je ons nabij blijft.
Je roept ons om in Jou te geloven en Jezus spoor te volgen.
Op het vormsel zal je ons zegenen en met ons een verbond sluiten.Bij voca: In vuur en vlam

God,
Jij hebt jezelf een Naam gegeven :
“Ik-zal-er-altijd-voor-jullie-zijn”.

Dat was lang geleden, God, :
Je hebt toen Mozes gezonden
om in uw Naam mensen recht te helpen
die door honger, pijn, geweld en vooroordelen
werden klein gehouden.

Jij hebt toen mensen wakker geschud
en hen in vuur en vlam gezet voor elkaar :
“Ieder heeft recht er te mogen zijn.
Kom dus op voor elkaar !”

God,
laat ook ons niet los.
Maak van ons mensen zoals Mozes
die er-altijd-voor-anderen-willen-zijn.

Zend ons
om op te komen
voor wie niet meetelt,
om een licht te zijn
voor wie het niet meer ziet zitten.Bij voca : Samen vinden we de schat

“Werken aan Gods droom” is de titel van ons catecheseproject.
Gods droom is : een beetje hemel op aarde maken, zodat alle mensen gelukkig zijn.
En dàt is een kostbare parel !

Alleen is maar alleen.
Gods droom realiseren doen we samen, met vele anderen.
Al die mensen die samen werken aan Gods droom, vormen een gemeenschap, een parochie.

We schreven een naam op een parel. De naam van iemand die tot de gemeenschap van mensen behoort die samen met ons allemaal op zoek gaan naar die schat.
Wie behoort tot de geloofsgemeenschap waar jij zelf ook toe behoort ?
Wie helpt jou om die schat, het geluk bij God te vinden ?
Die persoon verdient een plaatsje in de schatkist.

Ook in jou woont God. Wij zijn allemaal pareltjes in die grote geluksschat.
In de spiegel zag je jezelf. Ook jij bent een deeltje van die parochiegemeenschap. Ook jij bent een pareltje in Gods schat.

Je kreeg een pareltje mee naar huis
Samen met de twee vorige pareltjes kan je het bewaren in het kleine schatkistje.
Dat pareltje staat symbool voor God die in jou woont.
Want ook jij bent een pareltje van Gods schat.Bij voca : Geroepen

Geroepen
Om Gods liefste kind te zijn,
om zijn Naam :
‘Ik ben er steeds voor jullie’
te DOEN.

Dat drong ten volle tot Jezus door
toen hij, dopeling,
uit het water van de Jordaan opstond.

En Hij vond U, God,
in hartje wereld :
in mensen te zwak om rechtop te blijven,
in mensen te min om mee te tellen,
in kinderen en kleinen het meest.

Hij keek doorheen roddels en slechte naam
tot in het hart van de mensen
en ging met hen aan tafel.

Hij vond U
in de stilte alleen
in de woestijn,
godvergeten eenzaam
op de berg.

Jezus, een man naar Gods hart,
licht in de wereld,
toen en nu,
levend voorbeeld van God.Bij voca: Verbonden

God van alle mensen,
wij danken U dat Jij uw zorg en liefde
niet laat tegenhouden door de muren van een gebouw.
Overal ben Je aanwezig.
Bij iedereen ben Je aanwezig.
Vandaag was Je ook bij ons,
en bij al die mensen aan wie we dachten.

Wij vragen U,
blijf bij ons en bij hen
want Uw liefdevolle aanwezigheid
maakt ons gelukkig.
Amen.


B