home visie kalender geloofsdoos bezinning liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 W & I

 Parochiaal verankerd

 Organisatie

 Inschrijving

 Contactavond

 

 

 

 


 

.: ORGANISATIE:.

Hoe is de vormselcatechese bij ons georganiseerd ?

Het grootste deel zijn bijeenkomsten van 1 uur in kleine groep bij een catechist thuis. Daarnaast zijn er een 4-tal bijeenkomsten met de hele groep samen. Bovendien vinden wij het belangrijk om als christenen samen het geloof te vieren. Onze vormelingen krijgen een speciale taak in de maandelijkse gezinsvieringen.

In de catechesebijeenkomsten (voca's) is er altijd aandacht voor 4 dingen (niet noodzakelijk in die volgorde):
1 VERHALEN : de ervaringen van de kinderen zelf. Ieder heeft zijn eigen verhaal.
2 BIJBEL : we bekijken hoe dat was bij Jezus en in andere bijbelse situaties.
3 CREATIEVE VERWERKING : dit alles wordt toegepast op ons leven als christen.
4 GEBED : Er wordt altijd geëindigd met een gebed aangepast aan het thema van de bijeenkomst.

De rode draad is een schattenjacht waarbij we op zoek gaan naar de geluksschat bij God. Gedurende het catechesejaar verzamelen de vormelingen parels in hun schatkist.
Bij de naamopgave wordt hen gevraagd of deze schat ook in hun leven een rol kan spelen. Zij beslissen dàn of zij gevormd willen worden.

De catechisten die de kinderen zullen begeleiden zijn bijna allemaal zelf ouders van kinderen.
Het zijn gelovige mensen die een groot deel van hun vrije tijd aan de vormselvoorbereiding besteden. Zij krijgen daarvoor geen vergoeding.