home werking kalender geloofsdoos bezinning liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag visie meter & peter brieven contact

 

 

 OUDERS

 Geloofsdoos 

 Wegwijzer

 Inschrijving

 Gezinsavond

 Naamopgave en  Kruisoplegging

 Thuisopdrachten

 

 

 

 

 


 

.: THUISOPDRACHTEN :.

Per voca krijgen de kandidaat-vormeling een fiche voor hun ouders mee met daarop de kerngedachte van die bijeenkomst. Het nodigt uit om te informeren naar de inhoud en betekenis van het vermelde thema.

Daarnaast staat ook vermeld welk voorwerp in de geloofsdoos bewaard wordt en tenslotte is er ook een thuisopdracht die alleen of samen met (groot)ouders wordt gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Een overzicht :

Start: Op zoek naar de schat
1. maak zelf een gebedje en schrijf het op het lege vlak van de kubus.
2. vraag eens aan je ouders om te vertellen over je geboorte. Kleef een foto van jezelf als pasgeboren baby op het andere lege vlak van je kubus.

Tov !
Zoek je doopkaars en zet ze op een zichtbare plaats in huis. Zo wordt je dagelijks herinnerd aan het feit dat iemand in huis zich voorbereidt op het vormsel.

Ik geloof !
Uit de voca bracht je een letterspel mee.
Vraag ook eens aan je ma of pa om een woord te maken en ga even in gesprek over de betekenis van dit woord voor jullie geloof en leven.

Een band van vriendschap
Laat je ma en pa aankruisen welke uitspraken over God voor hen afzonderlijk van toepassing zijn. Breng dit ingevulde blad mee naar de volgende voca.

In vuur en vlam
Eén van je ouders schrijft één van de onderstreepte uitspraken over God op de lege vlam. Kleef daarna de vlam bij die van jou aan het takje.

Geroepen
Ga op bezoek bij je peter/meter en vraag hen naar hun herinneringen bij jouw doopsel.
Hoe was dat ? Wat hebben ze toen moeten doen ? Zijn er foto’s van de viering ?
Stel hen ook volgende twee vragen :
1. Hoe hebben zij geprobeerd om hun peter-/meterschap toe te passen ?
2. Zijn ze bereid om ook bij het vormsel hun peter-/metertaak op te nemen ?
Overhandig hen de uitnodiging die je maakte in deze voca.

Verbonden

Bekijk samen het “Paspoort van een christen”. Vertel aan elkaar over de eerste communie. Eventueel kan je foto’s bekijken van die dag. Op het ‘paspoort van een christen’ vul je het luikje over jouw eerste communie verder in (voor zover dat nog niet gebeurde).

Gezonden
God ‘roept’ ons om te werken aan Zijn droom. Op het vormsel ontvangen we zijn Heilige Geest die ons sterk maakt voor de zending die we dan meekrijgen: leven als christen. Hét symbool bij uitstek is het vormselkruisje dat in de viering van de kruisoplegging zal worden opgelegd door de ouders. Op de dag van het vormsel krijg je je vormselkaars mee naar huis. Na het feest kan je het eveneens in de geloofsdoos bewaren, samen met je persoonlijk misboekje van de viering. Tip: Zet de vormsel- en doopkaars op de feesttafel.