home visie kalender geloofsdoos bezinning liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 W & I

 Parochiaal verankerd

 Organisatie

 Inschrijving

 Contactavond

 

 

 

 


 

.: KERKELIJK VERANKERD:.

Vormselcatechese staat los van de godsdienstlessen op school. Eigenlijk is het een aanvulling. Wat op school wordt geleerd, wordt in de vormselcatechese beleefd. Daarom is het noodzakelijk dat de kinderen op school de godsdienstlessen hebben gevolgd.

Vormselcatechese is bij uitstek een kerkelijk gebeuren, dus gebeurt dit bij voorkeur in de kerk waar men woont (niet op de parochie van de school). De kandidaat-vormeling zet een stap op de gelovige weg in zijn leven en wordt daarin begeleider door ouders en catechisten. De catechisten zijn vrijwilligers van de parochie die bereid zijn om te getuigen van hun eigen geloofsovertuiging en de vreugde van dit geloof door te geven aan jonge mensen.
De vormelingen ontvangen bij het vormsel een teken van Gods Liefde: de zalving met de Heilige Geest. Zij zullen zelf ook verklaren dat zij als gelovige willen leven.
Dit gebeuren vindt plaats in de schoot van de parochiegemeenschap en staat los van de school.

Het is dan ook van uiterst belang dat het vormsel wordt toegediend in de kerk waar de kandidaat-vormeling thuis is. Dat is doorgaans de parochiekerk waar men woont.
Indien u om uitzonderlijke redenen toch in een andere parochiekerk gelovig geëngageerd bent, kan een uitzondering gemaakt worden en kan je vragen om daar het vormsel te ontvangen. Dit is echter een uitzonderlijke situatie die in een persoonlijk gesprek moet geëvalueerd worden.