home werking kalender geloofsdoos bezinning liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 VISIE

 Uitgebreid

 Op een drafje

 

 

 

 

 

 

 


 

.: ONZE VISIE OP EEN DRAFJE :.

Werken aan Gods droom is de titel van ons catecheseproject. Het is de rode draad in onze werking: we ontdekken Gods blijde boodschap.
Wij laten ons raken door Gods boodschap en trachten dit om te zetten in concrete daden,
zodat we die boodschap ook werkelijk beleven.

En dat moet gevierd worden.

Geloof ontdekken
Dat gebeurt voornamelijk in de
catechesebijeenkomsten bij de catechist thuis, of op de twee gezinsavonden.

Geloof vieren
Zoals elke christen vieren we regelmatig ons geloof. De vormelingen en hun ouders worden dan verwacht in de gezins- en catechesevieringen.

Geloof beleven
Samen met andere christenen ontdekken we dat geloven een zaak is van het hart. Weten alleen is niet voldoende. Wij laten ons raken door Gods boodschap en trachten dit om te zetten in concrete daden. De vormelingen krijgen daarom geen werkmap, maar een geloofsdoos. Zij nemen deel aan dioscesane en parochiale activiteiten, gekoppeld aan een ontmoeting met een geëngageerde christen.