home werking kalender geloofsdoos visie liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 MOOIE TEKSTEN

 Gebed bij de voca's

 Bezinningsteksten

 Vormselkaartjes

 

 

 

 

 


 

.: VORMSELKAARTJES :.

Het vormselkaartje is een mooie herinnering aan een dag met een speciale betekenis.
Een mooie foto van de vormeling mag natuurlijk niet ontbreken,
maar het is ook leuk om zelf aan de slag te gaan en van je kaartje iets echt persoonlijk te maken ...

Mocht je zelf geen inspiratie hebben, kan je hier alvast enkele voorbeelden vinden! We hebben onze favoriete tekst alvast voorop gezet.

Je kan ook een stukje tekst kiezen uit je verhalenboekje
of uit één van de liedjes of gebedjes uit de vormselviering.

Misschien krijg je hierdoor zelf ook een idee om samen met je ouders een leuk tekstje te maken !
Ken je zelf nog een leuk tekstje dan mag je het gerust doormailen : Petra

Veel succes ...

 


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Op ………(datum)…………. heeft God mij geroepen
om te werken aan Zijn droom.
Met het vuur van Zijn Geest en het voorbeeld van Jezus Christus,
kan dit niet mislukken.
Op mij mag je rekenen, mijn engagement is méér
dan een flashy flits, it’s a way of life !!!


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vandaag legde legde zijn kostbaarste schat in mijn hart.
Herinnering aan mijn H. Vormsel
(datum – plaats)


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ik voel me zo vrij als een luchtballon
maar zonder wind kan ik helaas niet vliegen ...
Bedankt dat "U" mij in de goede richting stuurt !


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dank je wel voor zovele mensen
die met mij mee stappen op mijn levensweg ...
God, blijf jij ook dicht bij mij ?


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Een mooie herinnering aan de dag
waarop Gods geest
over mij is neergedaald,
om mij te helpen
om een mens te worden
naar Gods hart.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Wat baat het een mens
te beweren dat hij geloof heeft,
als hij geen daden kan laten zien.
Gesterkt door Uw liefde wil ik vanaf vandaag
proberen Uw voorbeeld volgen.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Het leven zit vol nieuwe dingen
voor wie zoeken wil ...
Vandaag heb ik iets moois ontdekt
en ik wil het graag met iedereen delen!


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

God, wees mijn vriend en kracht
om een lieve mens te zijn,
om elke dag meer en meer te worden
zoals Jezus van mij verwacht!


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vandaag heb ik Uw liefde ontvangen..
Ik zal het met plezier in mijn hart koesteren!


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ik had honger en U
U hebt me te eten gegeven ..
Help me op met Uw kracht
ok andere mensen te voeden ...


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Uw wensen, bloemen en geschenken
brachten vreugde en geluk
op mijn communiefeest.
Het heeft mijn dag nog mooier gemaakt
Daarom wil ik zeggen DANK JE WEL !


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Heer Jezus,
Vandaag open ik de deur van mijn leven.
Help mij om voortaan te handelen
naar Uw voorbeeld , zodat ik Uw
Geest kan overdragen op anderen!


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Het is een fantastische dag geweest !
Ik ben blij er voortaan een nieuwe vriend bij te hebben...


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Herinnering aan de dag
waarop Gods Geest over mij is neergedaald,
om mij te helpen om een mens te worden
naar Gods hart.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Heer Jezus,
Door mijn vormsel beloof ik U
zelf steeds beter zorg te dragen voor
de mooiste bloemen in de tuin van mijn hart:
liefde, vreugde, goedheid, vriendelijkheid,
vrede, geduld, trouw, zachtheid, vroomheid.
Geef mij het geluk deze bloemen te doen groeien en bloeien
in Uw goede gezindheid door de kracht van Uw geest
die Gij mij wilt geven.
Amen


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Mensen zijn als seizoenen:
ze bouwen op elkaar
maar ze moeten steeds opnieuw beginnen.
Vandaag was voor mij een prachtig nieuw begin !


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vanaf vandaag
wil ik zoals alle Christenen
leven in geloof, hoop en liefde!


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ik heb vele vrienden
maar vanaf vandaag heb ik er een echte vriend bij !
Ik zal je voor altijd in mijn hart dragen.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Geloven is niet altijd gemakkelijk
maar Uw voorbeeld volgen lijkt me mogelijk!
Help me om voortaan hierin te slagen.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Door het heilig vormsel
word ik uitgenodigd
het geloof moedig te belijden.
de eucharistie hoopvol te vieren,
de naastenliefde vindingrijk te beoefenen.
Daartoe help mij de heilige Geest.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dank U voor dit mooie leven,
dank U voor alles ons gegeven,
voor de vogels die luid zingen.
Dank U, God, voor alle mooie dingen.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Heer,
door het vormsel heb ik U een beetje beter leren kennen.
Dank U dat U samen met mij op weg wilde gaan !


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Op ………..
beloofde ik tijdens
de eucharistieviering
trouw te blijven aan mijn doopbeloften
en kreeg ik door het woord
en de zalving van het vormsel
kracht om te groeien in de geest van Christus.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Zoals de geur van een goed parfum
alles doordringt,
en zoals een druppel olie
sporen nalaat op de hardste steen,
zo zal de Geest van God
ook mij doordringen.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tegenover God en de kerkgemeenschap
van de parochie Sint-Catharina/O.L.Vr. Geboorte
wil ik mij samen met de andere jongens en meisjes,
verbinden naar Jezus’ voorbeeld,
om met zijn kracht
te houden van de mensen
en bij te dragen tot een wereld waarin alle mensen
graag willen samenleven.

Hiertoe werden wij gevormd
op ……………………..


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Uw licht en uw vreugde maken ons tot nieuwe mensen.
Zend uw Geest over ons:
dat wij gezalfd en gesterkt worden
om het goede te doen en blij te getuigen van Jezus, de Heer.

Aandenken aan mijn H. Vormsel
(datum)